pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Nieruchomość przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego 

 

Warszawa, ul. Okrzei i Kłopotowskiego 
Działka 852,5 m2 (½ działki o powierzchni 1705 m2)

 

Invista SA w 2016 roku zawarła przedwstępną umowę sprzedaży ww Nieruchomości. Cena Nieruchomości została ustalona na 15 mln zł netto przy czym na Invista SA przypada kwota netto 8,8 mln zł a na Współwłaściciela Nieruchomości przypada kwota netto 6,2 mln zł. Część ceny w wysokości łącznie 3,0 mln zł tj. po 1,5 mln zł została zapłacona Sprzedającym w formie zaliczek. Pozostała część ceny w kwocie 12 mln zł (z czego dla Invista SA przypada ok. 7.3 mln zł.) zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przenoszącej, po zakończeniu prac przygotowawczych podmiotu Kupującego. 


KONCEPCJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO OKRZEI/KŁOPOTOWSKIEGO

z