Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

Pobierz plik: Zasady_dobre_praktyki_INVISTA


Zasada I.Z.1.9 Dywidenda

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłaciła dywidendy.


Zasada I.Z.1.10 Prognozy finansowe

Spółka nie publikuje prognoz tak jednostkowych jak i skonsolidowanych wyników finansowych.


Zasada I.Z.1.11 Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuje zasadę zmiany kluczowego biegłego rewidenta co 5 lat, zgodnie z wymaganiami stawianymi przed osobami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych zawartymi w art 89 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz 649).

Zgodnie z § 14 ust. 1, pkt. I) Statutu Invista SA, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.


Zasada I.Z.1.15 Polityka różnorodności

Aktualnie w Invista S.A. nie funkcjonuje sformalizowana polityka w zakresie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów.
Proces rekrutacji oraz zatrudnienie ww. osób  realizowany jest każdorazowo zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z poszanowaniem zasady niedyskryminacji w jakimkolwiek obszarze. Podstawowymi kryteriami zatrudnienia stosowanymi w odniesieniu do wskazanej powyżej grupy osób są odpowiednie doświadczenie zawodowe, kompetencje i wykształcenie zapewniające skuteczne i efektywne prowadzenie działalności operacyjnej Spółki oraz rozwój jej działalności.