Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE (rok 2020)
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 630
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 656
Zysk (strata) brutto 4 085
Zysk (strata) netto 4 085
Aktywa razem 31 570
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 836
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania krótkoterminowe 6191
Kapitał własny 16 734
Kapitał zakładowy 8 677
Liczba akcji 14 461 991
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

 

Rentowność sprzedaży  
zysk netto/przychody ze sprzedaży 648,41%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,17%
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 46,99%
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
zysk netto/aktywa ogółem 13,94%

 

 

Prognozy

Spółka nie publikuje prognoz tak jednostkowych jak i skonsolidowanych wyników finansowych.

 

Dywidenda

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłaciła dywidendy.