Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 12/2016

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.872 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 30 marca 2016 roku wynosi 2.923,20 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0337% kapitału zakładowego i uprawnia do 4.872 głosów co stanowi 0,0337% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,14 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 510.743 akcji własnych, stanowiących 3,5316% kapitału zakładowego uprawniających do 510.743 głosów co odpowiada 3,5316% ogólnej liczby głosów w Spółce.