Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 14.800 (odpowiednio 7.500 oraz 7.300) akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu, której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł.

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 29 kwietnia 2015 roku wynosi 4.500,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0519% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.500 głosów co stanowi 0,0519% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,07 złotych za sztukę. 

Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 30 kwietnia 2015 roku wynosi 4.380,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0505% kapitału zakładowego i uprawnia do 7.300 głosów co stanowi 0,0505% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,14 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o których mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 436.087 akcji własnych, stanowiących 3,0154% kapitału zakładowego uprawniających do 436.087 głosów co odpowiada 3,0154% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003) w załączeniu Spółka prezentuje szczegółowe - poza przekazanymi w niniejszym raporcie bieżącym oraz w raporcie nr 12/2015 - informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w okresie od 28 do 30 kwietnia  2015 r.

 

Zalacznik_do_RB_13_2015