Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 4/2019

Data: 18-02-2019 r.        

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A      

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Mikołaja Dyzio, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w związku  art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem w dniu 12 lutego 2019 roku umowy cywilnoprawnej nabycia 2 169 265 akcji Invista S.A. (Spółka) mój udział w ogólnej liczbie głosów przekroczy próg 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed ww. zdarzeniem mój stan posiadania akcji Invista SA przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  181 430;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 1,25%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 181 430;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 1,25%;

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 2.350.695;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,25%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2.350.695;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 16,25%.

Ponadto, w związku z brzmieniem art. 87 ust. 4 informuję, że istnieje domniemanie porozumienia między moją osobą a Panem – Andrzejem Dyzio.

 

Przed ww. zdarzeniem oraz po dokonaniu wskazanej powyżej transakcji stan posiadania akcji Invista SA Andrzeja Dyzio przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  253 465;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 1,75%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 253 465;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 1,75%;

Mając powyższe na uwadze przed dokonaniem opisanej powyżej transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiał się następująco:

- liczba akcji:  434 895;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 3,01%;
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 434 895;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 3,01%;

 

Po rozliczeniu ww. transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

- liczba akcji: 2.604.160;
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,01%
- liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 2.604.160;
- procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 18,01%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie lub Andrzeja Dyzio, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie jak również taka sytuacja nie ma zastosowania dla Andrzeja Dyzio.”