Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 09 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) INVISTA SA, odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Alei Jana Christiana Szucha 13/15 lok. 16.  Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze ZWZ:

Dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa, propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres e-mail: wza@invista.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: INVISTA SA, Aleja Jana Christiana Szucha 13/15 lok. 16, 00-580 Warszawa.

-------------------------------------------------------------------

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 stycznia 2020 roku

Pobierz załącznik: Uchwały NWZA z dn. 7 01 2020

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powzięcia uchwały  nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, przewidzianej w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad.
  • Do uchwał nr 4  w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz  nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku zostały zgłoszone po dwa sprzeciwy.

 -------------------------------------------------------------------

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 7 stycznia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) INVISTA SA, odbędzie się w dniu 7 stycznia  2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 13. 

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z NWZ:

Dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa, propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres e-mail: wza@invista.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: INVISTA SA, ul. Emilii Plater 14/13, 00-669 Warszawa.

 

Porządek obrad uwzględniający Żądanie Akcjonariusza:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8) Podjęcie uchwały w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku.

10)  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza: Uchwała

Uzasadnienie do uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza:

Mając na względzie  treść raportów bieżących nr 53/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie  podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu mającego na celu uzgodnienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii E przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E oraz 60/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Akcjonariusz wskazuje, że zbycie posiadanych akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych spowoduje zwiększenie płynności finansowej Spółki i zapewni jej środki finansowe.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje nt. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA w dniu 4 grudnia 2019 roku

Zarząd Invista S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2019 roku (NWZ) jak również treść uchwał poddanych pod głosowanie które nie zostały przyjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ odstąpiło od głosowania nad następującymi uchwałami:

- uchwała numer 6 w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki,

- uchwała numer 7 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego,

- oraz uchwała numer 8 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Pobierz załącznik: Uchwały

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 4 grudnia 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) INVISTA SA, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 13. 

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z NWZ:

Dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa, propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres e-mail: wza@invista.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: INVISTA SA, ul. Emilii Plater 14/13, 00-669 Warszawa.

 

 --------------------------------------------------------------

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) INVISTA SA, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18.  Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze ZWZ:

 

Dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa, propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres e-mail: wza@invista.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: INVISTA SA, ul. Emilii Plater 14/14-18, 00-669 Warszawa.

  • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2019 roku.:

Pobierz załącznik: Podjęte uchwały 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 25 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) INVISTA SA, odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18.  Poniżej zamieszczamy dokumenty związane ze NWZ:

Dokumenty związane z udzieleniem pełnomocnictwa, propozycje zmian w porządku obrad i treści uchwał należy przesyłać na adres e-mail: wza@invista.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: INVISTA SA, ul. Emilii Plater 14/14-18, 00-669 Warszawa.

 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Pobierz załącznik: Uchwały